Pre-order
Pre-order
Pre-order
Pre-order

Phiên bản thực hành đầy đủ nhất Các bài tập được soạn bám sát nội dung 45 chương trong cuốn Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0, giúp người học có thể thực hành lý thuyết một cách đầy đủ nhất. Đáp án của mỗi bài tập không chỉ là A hay B mà còn được giải thích một cách cụ thể và tỉ mỉ (Tại sao A? Tại sao B?). ➡ Thiết kế sinh động và nhiều màu sắc Cuốn sách mang khổ A5, dày 312 trang in màu 100% trên giấy couché. Các chương bài tập được thiết kế với nhiều màu sắc sẽ giúp người học tiếp thu và nắm bắt thông tin một cách dễ dàng nhất.


21.99 
  • Đang chuyển hàng:  


Tìm hiểu thêm