Pre-order
Pre-order

Sách “3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng” Sách dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức. Đi kèm là những ví dụ cụ thể, thực tiễn cho từng từ vựng.


21.99 
  • Đang chuyển hàng:  


Tìm hiểu thêm